خانه | فهرست فیلم‌ها | کتاب‌ها و مقالات | تصاویر | لینک‌ها | تماس با ما | نسخه انگلیسی


فرزین کمالی‌نیا - کمالی نیا - فیلمبردار - فیلمبرداری

فرزین کمالی‌نیا در حال فیلمبرداری


فرزین کمالی‌نیا - کمالی نیا - فیلم سایه‌ها

فرزین کمالی‌نیا در حال کارگردانی فیلم سایه‌ها


فرزین کمالی‌نیا - کمالی نیا - فیلم بیوه سیاهپوش

گروه فیلمبرداری بیوه سیاهپوش در شب


فرزین کمالی‌نیا  - فیلم بیوه سیاهپوش

گروه فیلمبرداری بیوه سیاهپوش


فرزین کمالی‌نیا  - شهرزاد اکبرخانزاده

پشت صحنه فیلم بیوه سیاهپوش


فرزین کمالی‌نیا  - امیر اسماعیل شامخ

بازبینی صدا در فیلم بیوه سیاهپوش


فرزین کمالی ‌نیا  - کورمرد

فرزین کمالی‌نیا فیلمبردار فیلم کورمرد ساخته صدف گودرزی


Copyright © 2021 www.farzinweb.ir